REFLEKSOLOJİ EĞİTİMİ

Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü Refleksoloji Eğitimi

REFLEKSOLOJİ EĞİTİMİ

 

El ve parmak tekniklerini kullanarak vücudun denetleyici ve düzenleyici sistemini harekete geçiren en üst düzeyde ağrısız ve ilaçsız bir şekilde vücudun dengesini sağlayan tedavi şekline Refleksoloji Tedavisi denir. ‘Refleksoloji Tedavisi insanlık tarihi kadar eskidir.’   Modern Tıpla bağlantısı olan refleksoloji uygulamasının babası sayılan Dr. William Fitzgerald  Refleksoloji uygulamasını il uygulayan hekimlerden olup özellikle çalışmaları sırasında bedeni ayak tabanında bulunan bazı basınç noktalarını kullanarak tedavi etme ihtimali üzerinde durdu Dersin Tanıtım

Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü Refleksoloji Eğitimi, Refleksologların yaşamı boyunca uğraşacağı insan bedeninin normal yapısını öğretmeyi hedefleyen dersleri kapsar.Bu dersler vücudumuzu tanıyalım, Anatomi, Fizyoloji, Psikoloji, Hastalıklar, Refleksoloji ve uygulamalı refleksolojidir.Bunlardan vücudumuzu tanıyalım ve Anatomi insan vücudunun yapısını öğretirken, Fizyoloji ve Psikoloji vücudumuzun fonksiyonel mekanizmalarını,bedenimizin kimyasal yapısının çalışmasını konu edinir.Hastalıklar, Refleksoloji ve uygulamalı Refleksoloji öğretirken, temel tıp eğitimlerinde öğrendikleriyle ayak ve elde bulunan sinir uç noktaları ile ilişkilendirilerek tedavinin vücuttaki bağlantısını konu edinmiş olur.

Dersin Amacı

Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü Refleksoloji eğitiminde ayak ve el Refleksolojisi ile ilgili temel sağlık bilgilerinin öğretilmesi temel uygulamalar ile ilgili alt yapının doldurulması ve pratik uygulamaları hastalıklara göre yapılması amaçlanır.

Hedeflenen Kazanımlar

Refleksolji öğrencisi; bilgiler iskeleti gibi ancak Temel Sağlık bilgilerini çok iyi öğrendiği takdirde bundan sonra öğreneceği teorik bilgiler iskeleti tamamlayacak.Bu nedenle temel sağlık ve Refleksoloji eğitiminin ilk 6 ayını kapsayan bu derslere gereken önemi vererek en iyi şekilde öğrenilmelidir.

 

  • Hastalıklar Konusunda Kazanımlar

Refleksoloji öğrencisi; hasta ve engelli bireylerin yaşamsal faaliyetlerini, davranışlarını etkileyen sinirsel ve hormonal etkilerini , çevre koşulları, beslenme,oyun davranışı,cinsel hayat, sosyal davranışlar,davranış bozuklukları fiziksel ve sinirsel bozukluğu gösteren bireylere yaklaşım ve Refleksolji tedavi konusunu öğrenir.

 

  • Uygulamalı Refleksolji Konusunda Kazanımlar

Refleksolji öğrencisi;Refleksolji çalışmalarında çeşitli hastalıklara göre yöntemler kullanarak fizyolojik ve zihinsel bilgilerin nasıl elde edildiğini ve teorik bilginin nasıl pratiğe dönüştüğünü öğrenir.

 

 

Bu materyal Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü (URENS) açık yazılı izni olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez veya çevrilemez. Bu meteryal telif ve isim hakları kayıtlarına ve korumalarına tabidir.

 

Yorum Yap